Odbor Stručnjaka
i biografija...

DAVE WARD


Dave Ward je savjetnik za kampanju i medije u Velikoj Britaniji, s preko 20 godina iskustva u sektoru dobrotvornih organizacija gdje je vodio kampanje i lobirao za promjene na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Također je radio za lokalnu i državnu vladu u Velikoj Britaniji. Otkad je prije 15 godina posjetio Zapadni Balkan zainteresirao se za regiju i do sada je posjetio Kosovo, Makedoniju, Albaniju i Crnu Goru, a BiH i Srbija su mu sljedeće na listi zemalja koje će posjetiti. Dave je svibnja 2018. izabran za člana Odbora za dobivanje dozvola za planiranje i gradnju i Odbora za starije ljude i blagostanje Vijeća londonske općine Merton, a nedavno je pristupio i Odboru stručnjaka Balkan Foruma.


PANAGIOTIS TZANNETAKIS


Panagiotis Tzannetakis se rujna 2018. priključio organizaciji HumanRights360, a posao mu je usmjeren na društvene inovacije, umrežavanje, programski dizajn i implementaciju. Honorarno surađuje s lokalnom udrugom Omnes iz Kilkisa, koja se bavi smještajem ljudi u stambene građevine.

Prije nego što je pristupio organizaciji HumanRights360, Panagiotis je radio za dobrotvornu organizaciju Help Refugees (Pomoć izbjeglicama), bio jedan od osnivača njenog grčkog ogranka gdje je radio na promicanju partnerstava raznih dioničara i potpori projekata koji uključuju nove pridošlice. Panagiotis je jedan od osnivača Centra zajednice Khora u Ateni. Stručni je suradnik Građanske škole političkih studija Symbiosis gdje pomaže pri organiziranju seminara vezanih za urbanu praksu i društveno integriranje.

Član je Tehničkog upravnog odbora za jedan projekt za smještaj u stambene građevine u Ateni pod nazivom ‘Curing the Limbo’ kojeg financira EU inicijativa Urbane inovativne akcije, a nedavno je pristupio i Odboru stručnjaka Balkan Foruma. Završio je osnovni studij arhitekture na Fakultetu arhitekture Bartlett, UCL, te je diplomirao i umjetnost i dizajn na Fakultetu umjetnosti Byam Shaw, Central St.Martins.


Donatori

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO